มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครนักศึกษา (รอบ 3)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครนักศึกษา (รอบ 3) ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 20 พฤษภาคม 2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ลิงค์สมัคร

https://shorturl.asia/Xi5ku

ดาวน์โหลดเอกสาร

https://drive.google.com/file/d/1I7D-4kN99TJ2Z2sb5RJESFxwmzBOxkuQ/view?usp=sharing

https://rec.mbu.ac.th/https-drive-google-com-drive-folders-1gadmcxzanqi96uh4ullkyjwtr-l0tdh5fbclidiwar2th3mn4aqc-o4ur38ofuiaxxqmf0j4alhmoij6ajbok7xchtmbausbx4a/?preview=true