“มหาทานบารมี” ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” ประจำปี 2566

คณาจารย์เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมขบวน “มหาทานบารมี” ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” ประจำปี 2566 วันที่ 4 มีนาคม 2566 ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด บึงพลาญชัย