ภาพกิจกรรม โครงการประเพณีวันลอยกระทง 2565

โครงการปรเพณีวันลอยกระทง สมมาน้ำคืนเพ็งเส็งประทีป ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2565 ณ วัดศรีรัตน์ ตำบลศรีแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

ประกวดกระทงเล็ก