alt

มมร. วิทยาเขตร้อยเอ็ด จัดโครงการประเพณีการสวดทำนองสรภัญญะ ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อสืบสาน และอนุรักษ์วัฒนธรรมของท้องถิ่นอีสาน ให้คงอยู่สืบไป

 

วันที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. นายเธียรชัย พุทธรังษี ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงาน โครงการประเพณีการสวดทำนองสรภัญญะ ประจำปีงบประมาณ 2560 ที่อาคารสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด โดยมีพระครูกิตติวราทร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการทางสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/WNSOC6009080010031

(ขอขอบคุณข่าวจาก สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์)

 

alt

พระครูกิตติวราทร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

 

 

alt

นายเธียรชัย พุทธรังษี ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงาน โครงการประเพณีการสวดทำนองสรภัญญะ ประจำปีงบประมาณ 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ ไกรสิน ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตร้อยเอ็ด กล่าวว่า โครงการประเพณีการสวดทำนองสรภัญญะ ประจำปีงบประมาณ 2560 เป็นอีกโครงการหนึ่งที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการและมอบหมายให้สำนักงานวิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดประกวดแข่งขันการสวดทำนองสรภัญญะสำหรับนักเรียน นักศึกษาและประชาชน ให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ได้มีส่วนร่วมอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป และให้มหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นอีสาน ให้คงอยู่สืบไป

 

alt

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ ไกรสิน ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตร้อยเอ็ด กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี

alt

alt

ทั้งนี้ กำหนดโครงการฯ ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2560 โดยมีคณะสรภัญญะในพื้นที่ภาคอีสาน ที่เดินทางมาจากจังหวัดอุดรธานี ขอนแก่น มหาสารคาม และจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมแข่งขันทั้งประเภทเดี่ยว และประเภททีม

alt

 

alt

 ในการนี้ พระครูปลัดทองใบ  สุปภาโส ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด ได้มอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลให้แก่คณะสรภัญญะที่ได้รับรางวัลแต่ละประเภท และเป็นประธานปิดโครงการประเพณีการสวดทำนองสรภัญญะ ประจำปีงบประมาณ 2560 ในคร

alt

 

alt

 

alt

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2017 เวลา 10:39 น.)