Unlimited Web HostingFree Joomla TemplatesDeposit Poker

ประชุมบุคลากรศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด 8 ธ.ค. 2559

 

alt

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 08 ธันวาคม 2016 เวลา 16:37 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

๕ ธ.ค. ๕๙ เลื่อนสมณศักดิ์ อธิการบดี มมร 'พระราชบัณฑิต' เป็น "พระเทพบัณฑิต"

 

 alt

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 06 ธันวาคม 2016 เวลา 13:47 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

ประชุมการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายของผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

alt

 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 02 ธันวาคม 2016 เวลา 15:01 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

ศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด : ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมฯ

 alt

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 02 ธันวาคม 2016 เวลา 14:42 น.)

อ่านเพิ่มเติม...