Unlimited Web HostingFree Joomla TemplatesDeposit Poker

ศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ดจัดเตรียมสถานที่สำหรับการเรียน การสอน การสืบค้น ระดับปริญญาเอก

 alt

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2018 เวลา 13:32 น.)

 

เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ โดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561 (IAMBEST 2018) ครั้งที่ 3 แบบสหวิชาการ

 alt

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2018 เวลา 09:46 น.)

 

พิธีถวายราชสักการะวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด

alt

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2018 เวลา 18:03 น.)

 

ศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด ร่วมปรึกษาหารือและร่วมกันจัดทำแบบขออนุมัติโครงการต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ 2561

 alt

 

พระครูปลัดทองใบ สุปภาโส ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มมร.รอ นำคณะสงฆ์วัดโนนสะอาด มอบทุนการศึกษาและขนมให้กับทางโรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ เพื่อจัดกิจกรรมวันเด็ก

 alt

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2018 เวลา 11:49 น.)