Unlimited Web HostingFree Joomla TemplatesDeposit Poker

โครงการคุณธรรมจริยธรรมตามวิถีพุทธ ประจำปี 2560

alt

 

มมร. วิทยาเขตร้อยเอ็ด : เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. พระราชปริยัติวิมล,ดร. เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด (ธ), เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการคุณธรรมจริยธรรมตามวิถีพุทธ ประจำปี 2560 ณ วัดมิ่งเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้รับผิดชอบโครงการเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการในครังนี้ด้วย โครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2560

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 13 กันยายน 2017 เวลา 12:20 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

โครงการประเพณีการสวดทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2560

alt

มมร. วิทยาเขตร้อยเอ็ด จัดโครงการประเพณีการสวดทำนองสรภัญญะ ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อสืบสาน และอนุรักษ์วัฒนธรรมของท้องถิ่นอีสาน ให้คงอยู่สืบไป

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2017 เวลา 10:39 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

โครงการประเพณีการสวดทำนองสรภัญญะ (รอบคัดเลือก) ประจำปี 2560

alt 

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนกันยายน 2560 เวลา 09.00 น. พระครูปลัดทองใบ  สุปภาโส  ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประเพณีการสวดทำนองสรภัญญะ (รอบคัดเลือก) ประจำปี 2560 และกล่าวต้อนรับคณะสรภัญญะที่เข้าร่วมโครงการฯ ณ อาคารสโมสรนักศึกษา มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2017 เวลา 10:27 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

ศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ดเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาพระผู้นำชุมชน(พระสังฆาธิการ) ประจำปี 2560

alt

เมื่อวันพุธที่ 6 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560  ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาพระผู้นำชุมชน(พระสังฆาธิการ) ประจำปี 2560 ณ โรงแรมเพชรรัชน์การ์เด้นท์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2017 เวลา 10:28 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

โครงการสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ 2560

alt

มร วิทยาเขตร้อยเอ็ด : เมื่อวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด พระครูกิตติวราทร รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2560 โดยมี นายเสถียร  เวียงดอนก่อ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปและบริการวิชาการ ศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2017 เวลา 14:51 น.)

อ่านเพิ่มเติม...