Unlimited Web HostingFree Joomla TemplatesDeposit Poker

พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จหลักสูตรนวดแผนไทย รุ่นที่ 6

alt

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 18 กรกฏาคม 2017 เวลา 20:31 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

งานวันคล้ายวันสถาปนา

alt

 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 18 กรกฏาคม 2017 เวลา 20:35 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

ประชุมบุคลากรศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐

alt 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2017 เวลา 11:26 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

คณะวงกลองยาว มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ดร่วมงานประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

alt 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 18 กรกฏาคม 2017 เวลา 20:08 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

วงกลองงยาว มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ร่วมกับ จังหวัดร้อยเอ็ด งานประเพณีกินข้าวปุ้นเอาบุญผะเหวดฟังเทศน์มหาชาติเมืองสาเกตนคร

alt 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 06 มีนาคม 2017 เวลา 11:17 น.)

อ่านเพิ่มเติม...