Unlimited Web HostingFree Joomla TemplatesDeposit Poker

โครงการประเพณีงานวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๐

 alt

       อ่านต่อ

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 08 พฤศจิกายน 2017 เวลา 16:42 น.)

 

ประชุมบุคลากรศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด ครั้งที่8/2560

alt

alt อ่านต่อ 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 03 พฤศจิกายน 2017 เวลา 17:39 น.)

 

เอกสารเพื่อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562

alt 

ดาวน์โหลดเอกสาร แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 04 ตุลาคม 2017 เวลา 15:13 น.)

 

ประกาศการให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมฯ ประจำปีงบประมาณ 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ การให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากและทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2561 สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากประจำปีงบประมาณ 2561ได้ที่  http://www.thaiwest.su.ac.th/โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก/(ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.thaiwest.su.ac.th)

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11

alt

กราบนมัสการ/เรียนประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จะจัดการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11 ในวันที่ 16 ธันวาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี// ท่านที่สนใจสามารถส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมได้ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2560 โดยดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://graduate.udru.ac.th/ngrc2017 

สอบถามเพิมเติ่มได้ที่  042-211040 ต่อ 1701,1178 และ 042-248680

ดาวน์โหลดเอกสารประชาสัมพันธ์

 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 02 ตุลาคม 2017 เวลา 11:36 น.)