Unlimited Web HostingFree Joomla TemplatesDeposit Poker

เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ 2561 อวยพรแก่บุคลากร โดย พระครูกิตติวราทร รองอธิการบดี วิทยาเขตร้อยเอ็ด

alt

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2017 เวลา 14:51 น.)

 

ประชาสัมพันธ์เชิญส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 7th ICADA 2018-SSIS ในหัวข้อ "Surviving in a disruptive World: Integration and Mobilization" จัดโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 alt

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 07 ธันวาคม 2017 เวลา 15:47 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

ศูนย์บริการวิชาการร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศลคุณแม่ เกียง ศรีตะวัน (มารดาของพระครูปราโมทย์ศีลคุณ)

 alt

 

โครงการความร่วมมือกับชุมชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น (นวดแผนไทย)

alt

       อ่านต่อ>>

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2017 เวลา 10:42 น.)

 

ประชุมบุคลากรศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

alt

       อ่านต่อ

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 09 พฤศจิกายน 2017 เวลา 12:20 น.)