Unlimited Web HostingFree Joomla TemplatesDeposit Poker

โครงการอบรมธรรมะเพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ประจำปี 2560

alt

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 19 กรกฏาคม 2017 เวลา 14:47 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

งานวิจัย/ข้อมูลสถิติและสารสนเทศ

ข่าวสารงานวิจัยที่น่าสนใจ

1. จรรยาบรรณนักวิจัย

2. แบบเสนอโครงการวิจัย (research project)( ว.1ด)

3. รายชื่อวารสารในฐาน TCI (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

4. ข่าวประชาสัมพันธ์

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2017 เวลา 11:42 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จหลักสูตรนวดแผนไทย รุ่นที่ 6

alt

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 18 กรกฏาคม 2017 เวลา 20:31 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

งานวันคล้ายวันสถาปนา

alt

 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 18 กรกฏาคม 2017 เวลา 20:35 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

ประชุมบุคลากรศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐

alt 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2017 เวลา 11:26 น.)

อ่านเพิ่มเติม...