Unlimited Web HostingFree Joomla TemplatesDeposit Poker

พระครูปลัดทองใบ สุปภาโส ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มมร.รอ นำคณะสงฆ์วัดโนนสะอาด มอบทุนการศึกษาและขนมให้กับทางโรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ เพื่อจัดกิจกรรมวันเด็ก

 alt

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2018 เวลา 11:49 น.)

 

ศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด ร่วมกันจัดทำแบบขออนุมัติโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561

 alt

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 08 มกราคม 2018 เวลา 13:54 น.)

 

ส่งความสุขสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดย ผศ.ดร. สุรสิทธิ์ ไกรสิน (ผู้ช่วยอธิการบดี) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

 alt

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 04 มกราคม 2018 เวลา 13:59 น.)

 

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๑ "ขอส่งความปราถนาดี ขอให้มีความสุข ความเจริญทั่วหน้ากัน" โดย : พระเทพบัณฑิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

alt 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 04 มกราคม 2018 เวลา 13:51 น.)

 

ประชุมประจำเดือนธันวาคมบุคลากรศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด

 alt

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2017 เวลา 14:51 น.)