Unlimited Web HostingFree Joomla TemplatesDeposit Poker

โครงการประเพณีการสวดทำนองสรภัญญะ (รอบคัดเลือก) ประจำปี 2560

alt 

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนกันยายน 2560 เวลา 09.00 น. พระครูปลัดทองใบ  สุปภาโส  ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประเพณีการสวดทำนองสรภัญญะ (รอบคัดเลือก) ประจำปี 2560 และกล่าวต้อนรับคณะสรภัญญะที่เข้าร่วมโครงการฯ ณ อาคารสโมสรนักศึกษา มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2017 เวลา 10:27 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

ศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ดเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาพระผู้นำชุมชน(พระสังฆาธิการ) ประจำปี 2560

alt

เมื่อวันพุธที่ 6 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560  ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาพระผู้นำชุมชน(พระสังฆาธิการ) ประจำปี 2560 ณ โรงแรมเพชรรัชน์การ์เด้นท์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2017 เวลา 10:28 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

โครงการสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ 2560

alt

มร วิทยาเขตร้อยเอ็ด : เมื่อวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด พระครูกิตติวราทร รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2560 โดยมี นายเสถียร  เวียงดอนก่อ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปและบริการวิชาการ ศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2017 เวลา 14:51 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5

alt

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 The 5th National and International Conference 2017 (CASNIC 2017) เรื่อง The University of Everywhere: International Networking ในวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2650 ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จังหวัดขอนแก่น

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมนำเสนอผลงาน และร่วมรับฟังบรรยาย โดยลงทะเบียนส่งผลงาน/เข้าร่วมงานได้ที่ http://www.grad.cas.ac.th

โทรศัพท์ 043-246536-8 ต่อ 403 หรือ 097-3038383 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 สิงหาคม 2560

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2017 เวลา 08:32 น.)

 

ขอเชิญให้ผู้สนใจเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ(ระบบ NRMS)

alt

ประชาสัมพันธ์ข่าวจาก สกอ. ขอเชิญให้ผู้สนใจเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ(ระบบ NRMS) ให้ผู้บริหาร/ผู้ประสานงานหน่วยงาน/นักวิจัยของหน่วยงานภาครัฐเรียนรู้การใช้ระบบ Ongoing & Monitoring และ ระบบ Research evaluation รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปใช้ปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยสมัครเข้ารับการอบรมลงทะเบียนออนไลน์ ที่ http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=2102  

ระบบจะปิดรับอัติโนมัติเมื่อมีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนค่ะ..และหากไม่สะดวกเข้ารับการอบรมสามารถเข้าอ่านและดาวว์โหลดเนื้อหา คู่มือการใช้งานระบบ NRMS ได้ที่ http://www.nrms.go.th/Manual.aspx

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2017 เวลา 08:45 น.)