Unlimited Web HostingFree Joomla TemplatesDeposit Poker

ประชุมบุคลากรศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

alt

       อ่านต่อ

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 09 พฤศจิกายน 2017 เวลา 12:20 น.)

 

โครงการประเพณีงานวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๐

 alt

       อ่านต่อ

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 08 พฤศจิกายน 2017 เวลา 16:42 น.)

 

ประชุมบุคลากรศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด ครั้งที่8/2560

alt

alt อ่านต่อ 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 03 พฤศจิกายน 2017 เวลา 17:39 น.)

 

เอกสารเพื่อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562

alt 

ดาวน์โหลดเอกสาร แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 04 ตุลาคม 2017 เวลา 15:13 น.)

 

ประกาศการให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมฯ ประจำปีงบประมาณ 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ การให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากและทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2561 สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากประจำปีงบประมาณ 2561ได้ที่  http://www.thaiwest.su.ac.th/โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก/(ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.thaiwest.su.ac.th)