Unlimited Web HostingFree Joomla TemplatesDeposit Poker

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอใน การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 8 และนานาชาติครั้งที่ 1 โดยมีกำหนดจัดงานในวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันปัญญาภิวัฒน์ โดยผู้สนใจส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2561

alt  

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 08 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 16:07 น.)

 

ศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ดจัดเตรียมสถานที่สำหรับการเรียน การสอน การสืบค้น ระดับปริญญาเอก

 alt

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2018 เวลา 13:32 น.)

 

เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ โดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561 (IAMBEST 2018) ครั้งที่ 3 แบบสหวิชาการ

 alt

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2018 เวลา 09:46 น.)

 

พิธีถวายราชสักการะวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด

alt

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2018 เวลา 18:03 น.)

 

ศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด ร่วมปรึกษาหารือและร่วมกันจัดทำแบบขออนุมัติโครงการต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ 2561

 alt