Unlimited Web HostingFree Joomla TemplatesDeposit Poker

โครงการสร้างความร่วมมือกับชุมชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น (นวดแผนไทย กิจกรรมที่ 2)

 alt

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2018 เวลา 15:51 น.)

 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อย เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้า #เรียนนวดแผนไทย ฟรี!! ในโครงการสร้างความร่วมมือกับชุมชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561

 alt

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 02 พฤษภาคม 2018 เวลา 13:24 น.)

 

ประชุมศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด (กรณีพิเศษ)

 alt

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 02 พฤษภาคม 2018 เวลา 10:14 น.)

 

ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการสร้างความร่วมมือกับชุมชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น (นวดแผนไทย)

alt 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 02 พฤษภาคม 2018 เวลา 10:11 น.)

 

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

 alt

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 24 เมษายน 2018 เวลา 08:58 น.)