Unlimited Web HostingFree Joomla TemplatesDeposit Poker

บุคลากรศูนย์บริการฯ ร่วมบำเพ็ญกุศลงานศพ คุณตาทองใสย คำรัศมี บิดาของ นางสาวชนกมาศ คำรัศมี (เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์)

alt

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2018 เวลา 15:56 น.)

 

บุญกุ้มข้าวใหญ่ และบุญญผะเหวด ประจำปี 2561 มมร.รอ ร่วมกับ วัดโนนสะอาด จังหวัดร้อยเอ็ด

 alt

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 14 มีนาคม 2018 เวลา 10:25 น.)

 

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย//โดยมหาวิทยาลัยคริสเตียนร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายมีกำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง "การวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในสังคมยุคดิจิตัล"

alt

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 02 มีนาคม 2018 เวลา 16:26 น.)

 

ศูนย์บริการฯ งานสารสนเทศ ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อบรมระบบ แก่หน่วยงานภายนอกธนาคารการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส)

 alt

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 09 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 14:12 น.)

 

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอใน การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 8 และนานาชาติครั้งที่ 1 โดยมีกำหนดจัดงานในวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันปัญญาภิวัฒน์ โดยผู้สนใจส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2561

alt  

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 08 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 16:07 น.)