Unlimited Web HostingFree Joomla TemplatesDeposit Poker

ศูนย์บริการวิชาการร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศลคุณแม่ เกียง ศรีตะวัน (มารดาของพระครูปราโมทย์ศีลคุณ)

 alt

 

โครงการความร่วมมือกับชุมชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น (นวดแผนไทย)

alt

       อ่านต่อ>>

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2017 เวลา 10:42 น.)

 

ประชุมบุคลากรศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

alt

       อ่านต่อ

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 09 พฤศจิกายน 2017 เวลา 12:20 น.)

 

โครงการประเพณีงานวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๐

 alt

       อ่านต่อ

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 08 พฤศจิกายน 2017 เวลา 16:42 น.)

 

ประชุมบุคลากรศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด ครั้งที่8/2560

alt

alt อ่านต่อ 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 03 พฤศจิกายน 2017 เวลา 17:39 น.)