alt 

 

สนง.วิทยาเขตร้อยเอ็ด : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ขอเชิญร่วมงานพิธีวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ตามกำหนดการต่อไปนี้ 

กำหนดการ

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
ถ.เลี่ยงเมือง ต.ดงลาน อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 0-4351-8364 , 0-4351-6076 ต่อ 113
โทรสาร 0-4351-4618 
E-Mail :
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 09 มิถุนายน 2017 เวลา 13:34 น.)