Unlimited Web HostingFree Joomla TemplatesDeposit Poker

ยินดีต้อนรับ

 alt

 

สำนักงานวิทยาเขตร้อยเอ็ด ประชุม

alt

อ่านเพิ่มเติม...

 

สวัสดีปีใหม่ 2560

 alt

 

แผนบริหารความเสี่ยง

 altแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คลิกดาวน์โหลด

 

แผนปฏิบัติราชการ

altแผนปฏิบัติราชการ มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2558 คลิกดาวน์โหลด