หมวดหมู่รอง

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
คำสั่งฯ ประจำปี 2560 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 547
แต่งตั้งฯ ปฏิบัติงานในโครงการฝึกอบรมกรรมฐานฯ เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 353
มอบหมายฯ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเขียนฯ เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 316
แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ประจำปีการศึกษา 2559 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 322
โครงการเพิ่่มพูนความรู้ฯ ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 151
โครงการการใช้ Microsoft wordฯ ออกแบบวารสาร-หน้าปกหนังสือ เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 214
โครงการบริการวิชาการฯ การเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 174
โครงการบริการวิชาการฯ การอ่านวรรณกรรมพระไตรปิฎก เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 207
แต่งตั้งมอบหมายฯ มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 169
แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ภายในวิทยาเขตร้อยเอ็ด เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 256
Templates by BIGtheme NET

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.