ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

3

 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตร้อยเอ็ด  ได้กำหนดเปิดรับสมัครพระภิกษุ – สามเณร และบุคลลทั่วไป  เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 

2562 ตั้งแต่วันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 – 30 เมษายน พ.ศ. 2562  จึงประกาศให้ผู้มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เข้าสอบข้อเขียน

ในวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  เวลา 09.00 – 12.00 น. และสอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตร้อยเอ็ด

 

download

 

 

 

 

 

Templates by BIGtheme NET