เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. พระครูวิจิตรปัญญาภรณ์,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมประจำของส่วนงานวิทยาลัยศาสนศาสตร์ร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงานบริหาร เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานของแต่ละส่วนงาน และการจัดการศึกษาเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

 

 

 

 

 

 

Templates by BIGtheme NET