เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562  ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงานบริหาร พระครูวิจิตรปัญญาภรณ์,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมประจำของส่วนงานวิทยาลัยศาสนศาสตร์ร้อยเอ็ด เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานของแต่ละส่วนงาน และการจัดการศึกษาเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Templates by BIGtheme NET