เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และนักศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เข้าร่วมพิธีเปิดทำการสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 และดำเนินการสอบตามห้องที่กำหนด โดยทำสอบการระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

Templates by BIGtheme NET