เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงานบริหา พระครูวิจิตรปัญญาภรณ์,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมประจำของส่วนงานวิทยาลัยศาสนศาสตร์ร้อยเอ็ด เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานของแต่ละส่วนงาน และการจัดการศึกษาเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Templates by BIGtheme NET