ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ (2) เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 13
การประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 14
โครงการพัฒนาระบบบริการการศึกษา มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด (2) เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 32
ประกาศ ปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ ระดับปริญญาตรี(ภาคนอกเวลาราชการ) (2) เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 28
มมร. วิทยาเขตร้อยเอ็ด เข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรครู 4 ปี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มคอ.1 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 29
เอกสารรับรองจากคุรุสภา และ ก.ค.ศ. เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (2) เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 22
โครงการฝึกอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติสำหรับนักศึกษาคฤหัสถ์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 22
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ นักศึกษา มมร. วิทยาเขตร้อยเอ็ด (9 มกราคม 2562) เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 16
มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 39
ประกาศสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 คณะศาสนาและปรัชญา และคณะสังคมศาสตร์ (2) เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 71
Templates by BIGtheme NET