• 1
 • 2
 • การประชุม เรื่องคืนหลักประกันสัญญาโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21

 • ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการประชุมของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544

 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.-๒๕๖๐-๑

 • โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 27 กรกฎาคม 2560

  โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 27 กรกฎาคม 2560

  Read More
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพิธีกร-พิธีการ ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 3 กรกฏาคม 2560

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการห ลักสูตรพิธีกร-พิธีการ ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 3

  Read More
 • 1
 • 1
 • 2
 • 1
 • 2
 • 1
 • 1

 


callrec 3

No result...

กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

วารสาร มมร.ร้อยเอ็ด

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์

งานวิจัย

669963
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
74
654
6435
657592
21388
22937
669963

Your IP: 54.156.86.61
2018-03-25 01:09

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

          ด้วยวิทยาลัยศาสนศาสตร์ร้อยเอ็ด โดยสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงาน ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

          ดังนั้น เพื่อให้การจัดเตรียมข้อมูลการทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา 2559 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเรียน/เจริญพร เชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากร เข้าร่วมรับฟังการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา 2559 โดยพร้อมเพรียงกัน

กำหนดการ

ภาพกิจกรรมการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับวิทยาเขต

ประจำปีการศึกษา 2559

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Templates by BIGtheme NET

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.