เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องอาคารเรียนและหอสมุด พระครูกิตติวราธร, ผศ.ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมประจำของส่วนงานศูนย์บริการวิชาการ เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานของแต่ละส่วนงาน และการจัดโครงการบริการวิชาการเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธภาพและประสิทธิผลต่อไป

 

 

1

 

2

 

 

3

 

4

 

5

 

6

 

 

58378719 546699109188014 1094641628783575040 o

 

7

 

 

57154545 546699732521285 2125512931775873024 o

 

57311513 546699135854678 7867501447632388096 o

 

57348180 546699595854632 7422474524311945216 o

 

57372985 546699619187963 4466663617294499840 o

 

57574599 546699199188005 3581634860915097600 o

 

 

Templates by BIGtheme NET