ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมประจำเดือนเมษายน ส่วนงานศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด วันที่18 เมษายน 2562 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 2
การประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 44
โครงการพัฒนาพระผู้นำชุมชน (พระสังฆาธิการ) ประจำปีงบประมาณ 2562 (2) เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 57
โครงการพัฒนาวิชาการพระพุทธศาสนา สำหรับทายกทายิกา วันที่ 31 ส.ค. - 1 ก.ย. 61 เขียนโดย Rames ฮิต: 176
โครงการปฏิบัติธรรมนำสุข ประจำปี 2561 (วันที่ 20-23 ส.ค. 61) เขียนโดย Rames ฮิต: 204
ประชุมศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด 14 ส.ค. 61 เขียนโดย Rames ฮิต: 101
โครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม กิจกรรมที่ 1 วันที่ 9-11 ส.ค. 61 เขียนโดย Rames ฮิต: 97
พิธีปิด โครงการสร้างความร่วมมือกับชุมชน สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น นวดแผนไทย กิจกรรมที่ 2 เขียนโดย Rames ฮิต: 156
โครงการวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2561 เขียนโดย Rames ฮิต: 253
ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม ศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด ครั้งที่ 10/2561 เขียนโดย Rames ฮิต: 147
Templates by BIGtheme NET