ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด ร่วมปรึกษาหารือและร่วมกันจัดทำแบบขออนุมัติโครงการต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย Rames ฮิต: 34
พระครูปลัดทองใบ สุปภาโส ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มมร.รอ นำคณะสงฆ์วัดโนนสะอาด มอบทุนการศึกษาและขนมให้กับทางโรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ เพื่อจัดกิจกรรมวันเด็ก เขียนโดย Rames ฮิต: 31
ศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด ร่วมกันจัดทำแบบขออนุมัติโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย Rames ฮิต: 27
ประชุมประจำเดือนธันวาคมบุคลากรศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด เขียนโดย Rames ฮิต: 129
ขอใช้สถานที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จากหน่วยงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดร้อยเอ็ด (ศอ.ปส.จ.รอ.) เขียนโดย Rames ฮิต: 66
ประชาสัมพันธ์เชิญส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 7th ICADA 2018-SSIS ในหัวข้อ "Surviving in a disruptive World: Integration and Mobilization" จัดโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เขียนโดย Rames ฮิต: 51
ศูนย์บริการวิชาการร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศลคุณแม่ เกียง ศรีตะวัน (มารดาของพระครูปราโมทย์ศีลคุณ) เขียนโดย Rames ฮิต: 84
โครงการความร่วมมือกับชุมชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น นวดแผนไทย เขียนโดย Rames ฮิต: 93
ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด เขียนโดย Rames ฮิต: 90
ประชุมประจำเดือนตุลาคม "ศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด" ครั้งที่ ๘ / ๒๕๖๐ เขียนโดย Rames ฮิต: 83
Templates by BIGtheme NET