การประชุมบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย : เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานบริหาร ชั้น 2 พระครูกิตติวราทร,ผศ.ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมบุคลากรส่วนงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานของแต่ละส่วนงาน และการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อให้การดำเนินการมีประสิทธภาพและประสิทธิผลต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Templates by BIGtheme NET