เมื่อวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 1 (ห้อง 3101) อาคาร 94 ปี หลวงปู่ศรี  มหาวีโรพระครูวิจิตรปัญญาภรณ์,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมประจำของส่วนงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานของแต่ละส่วนงาน และการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อให้การดำเนินการมีประสิทธภาพและประสิทธิผลต่อไป

 

 

 

 

Templates by BIGtheme NET