ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด จัดโครงการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 8
ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 85
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม“กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 6” เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 17
โครงการพัฒนาพระผู้นำชุมชน (พระสังฆาธิการ) ประจำปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 22
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอใช้สถานที่หอประชุมพร้อมเครื่องเสียง เพื่อการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 69
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 29-30 มกราคม 62 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 63
ขอกราบนิมนต์เรียนเชิญพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัด มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เข้าร่วมอบรมสัมมนา ในวันและเวลาดังกล่าว (รายละเอียดจะมีเจ้าหน้าที่โทรหาครับ) เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 52
โครงการพัฒนาวิชาการพระพุทธศาสนา สำหรับทายกทายิกา (19-20 มกราคม 2562) เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 42
โครงการปฐมวัยสานฝันผูกพันน้องพี่ ณ โรงเรียนบ้านหนองช้าง หมู่ที่ 6 บ้านหนองช้าง ตำบลเขวาทุ่ง อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 37
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 55
Templates by BIGtheme NET

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.