ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ข้อบังคับ 2560-เกี่ยวกับการขอ-ผศ.รศ.ศ เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 121
แบบประเมินคุณภาพการสอนเพื่อการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 101
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการสอน เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 114
แบบฟอร์มรับรองคุณธรรมจริธรรมงานวิจัย เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 114
แบบคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 116
หลักสูตร ปริญญาตรี-ปริญญาเอก มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 133
ใบลงทะเบียนเรียนปีการศึกษาที่ 2/2561 (3) เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 228
รายชื่อบัณฑิตและมหาบัณฑิต ที่เข้าซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ในวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 666
ปฏิทินการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2561 (ภาคปกติ) เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 132
ตารางรางเรียน 2 ปีการศึกษา 2561 (ภาคปกติ-นอกเวลาราช) (2) เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 585
Templates by BIGtheme NET