ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ2) คณะสังคมศาสตร์และคณะศาสนาและปรัชญา เขียนโดย Rames ฮิต: 215
ประกาศรับสมัครนักศึกษา ปริญญาตรี (รอบ 3) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เขียนโดย Rames ฮิต: 1524
งานวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เขียนโดย Rames ฮิต: 108
กิจกรรมจิตอาสา นักศึกษา พัฒนา มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด เขียนโดย Rames ฮิต: 128
กิจกรรมการสวดมนต์ ไหว้พระ ทุกสัปดาห์ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เขียนโดย Rames ฮิต: 76
กิจกรรมสวดมนต์ไหว้ทุกวันพระของสัปดาห์ ผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษาร่วมกันทำกิจกรรม วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เขียนโดย Rames ฮิต: 387
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยของอาจารย์ วันที่ 7-8 มิถุนายน 2561 เขียนโดย Rames ฮิต: 46
ประชุมสัมมนาการบริหารหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง ครั้งที่ 1/2561 ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2561 เขียนโดย Rames ฮิต: 31
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นบุคลากรลูกจ้างชั่วคราวรายปี "ตำแหน่ง:เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี" เขียนโดย Rames ฮิต: 441
ปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรี "คณะศึกษาศาสตร์" ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย Rames ฮิต: 172
Templates by BIGtheme NET