ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
บุคลากร มมร. วิทยาเขตร้อยเอ็ด เข้าร่วมแถลงข่าว การจัดงานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี 2562 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 82
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค 2/2561 (ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์) เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 103
วันมาฆบูชา ประจำปี 2562 (18 กุมภาพันธ์ 2562) เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 108
โครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา วันมาฆบูชา (18-19 กุมภาพันธ์ 2562) เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 158
จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด จัดโครงการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 114
ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 273
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม“กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 6” เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 105
โครงการพัฒนาพระผู้นำชุมชน (พระสังฆาธิการ) ประจำปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 137
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอใช้สถานที่หอประชุมพร้อมเครื่องเสียง เพื่อการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 197
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 29-30 มกราคม 62 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 138
Templates by BIGtheme NET