ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักตะกร้อ ทีม มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด ในการแข่งขันตะกร้ออยุธยาฮอนด้ายูเนี่ยนคัพ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 4 วันที่ 30-31 มีนาคม 2562 ณ สนามกีฬาเอนกประสงค์ บริษัท ฮอนด้าออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 192
โครงการพัฒนาระบบการนิเทศติดตามผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา กิจกรรมที่ 2 การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนกลับสถาบัน เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 123
การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 111
งานทำบุญอายุวัฒนมงคล พระธรรมฐิติญาณ ปฐมาจารย์ผู้ก่อตั้ง มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 88
มูลนิธิศิษย์เก่าฯ มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 114
คณาจารย์เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด เข้าร่วมขบวน "มหาทานบารมี" ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 105
โครงการประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสี่ : ประเพณีบุญผะเหวด ประจำปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 86
การประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 91
ตำรวจภูธรภาค 4 และตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ใช้หอประชุม มมร. วิทยาเขตร้อยเอ็ด เพื่อจัดโครงการฝึกอบรมยุทธวีธี การเผชิญเหตุ และการใช้กระบองกัทส์บาตอง เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 94
พิธีมอบประกาศนียบัตรนักธรรมและธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 108
Templates by BIGtheme NET