ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 10
งานทำบุญอายุวัฒนมงคล พระธรรมฐิติญาณ ปฐมาจารย์ผู้ก่อตั้ง มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 17
มูลนิธิศิษย์เก่าฯ มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 15
คณาจารย์เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด เข้าร่วมขบวน "มหาทานบารมี" ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 18
โครงการประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสี่ : ประเพณีบุญผะเหวด ประจำปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 12
การประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 23
ตำรวจภูธรภาค 4 และตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ใช้หอประชุม มมร. วิทยาเขตร้อยเอ็ด เพื่อจัดโครงการฝึกอบรมยุทธวีธี การเผชิญเหตุ และการใช้กระบองกัทส์บาตอง เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 22
พิธีมอบประกาศนียบัตรนักธรรมและธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 25
บุคลากร มมร. วิทยาเขตร้อยเอ็ด เข้าร่วมแถลงข่าว การจัดงานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี 2562 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 14
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค 2/2561 (ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์) เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 41
Templates by BIGtheme NET