Untitled

วิทยาเขตร้อยเอ็ด : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ขอนิมนต์ เชิญบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีมุทิตาสักการะรองอธิการบดีวิทยาเขตร้อยเอ็ด เนื่องได้รับพระราชทานแต่งตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตรที่ "พระครูกิตติวราทร" ตามกำหนดการต่อไปนี้คลิก

 

 

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป สนง.วิทยาเขตร้อยเอ็ด........ข่าว

Templates by BIGtheme NET

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.