ภาคปกติ

new1นักศึกษาชั้นปีที่  1-4  ทุกสาขาวิชา (บรรชิต-คฤหัสถ์) ยกเว้นชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์  

     เปิดเรียนภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560  วันที่  18 ธันวาคม 2560

ภาคนอกเวลาราชการ

new1 นักศึกษาชั้นปีที่  1-4  คณะสังคมศาสตร์  สาขาวิชาการปกครอง/รัฐศาสตร์การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ)   

     เปิดเรียนภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560  วันที่  16 ธันวาคม 2560

new1ดาวน์โหลดตารางการศึกษา/ปฏิทินการศึกษาได้ที่ http://www.rec.mbu.ac.th/index.php/2016-12-09-15-22-28/570-2-2560

Templates by BIGtheme NET