• 1
 • 2
 • 3
 • การประชุม เรื่องคืนหลักประกันสัญญาโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21

 • ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการประชุมของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544

 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.-๒๕๖๐-๑

 • 1
 • 1
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1

 


 

 

 

No result...

กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

วารสาร มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด (TCI ฐาน 2)

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์

งานวิจัย

 

 

รายงานการประชุมวิชาการและการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 (วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2562

    1. รายงานการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2  

  2. Abstract&Proceeding Book

 

 

Template-การเขียน (ไฟล์ PDF)

download

QR code (ไฟล์ PDF & Word)

1

QR code (กลุ่มไลน์ MBUREC.NC2019)

60645958 688233678289451 538523490861449216 n

65301988 677629249353314 5341133956785897472 n

 

 

 150095 0

 

 

การประชุมวิชาการและการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 (วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2561)

  1. รายงานการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1  

  2. Abstract&Proceeding Book

 

 

 

Templates by BIGtheme NET

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.