• 1
  • 2
  • 3
  • การประชุม เรื่องคืนหลักประกันสัญญาโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21

  • ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการประชุมของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544

  • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.-๒๕๖๐-๑

  • 1
  • 1
  • 2
  • 1
  • 1

 


ca11llrec 3 200261

 

No result...

กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

วารสาร มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด (TCI ฐาน 2)

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์

งานวิจัย

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศิลธรรมในโรงเรียน ประจำปี 2561 (พระใหม่และพระเดิม)

33598398 10212265225652793 2698995923123437568 o

 

มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด วันนี้...เมื่อวันที่ 23,24 พฤษภาคม 2561 ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศิลธรรมในโรงเรียน ประจำปี 2561 (พระใหม่และพระเดิม) ณ โรงเเรมเพชรรัตน์ การ์เด้น โดย พระราชปริยัติวิมล,ดร. เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด(ธ),ปฐมาจารย์ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธี และ พระครูกิตติวราทร,ดร. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นผู้กล่าวรายงานในโครงการครั้งนี้ และมีเจ้าหน้าที่งานพระสอนศีลธรรมส่วนกลาง ร่วมการจัดกิจกรรมโครงการในครั้งนี้ด้วย.

 

33430688 10212265196052053 4291122780579037184 o

 

33607975 10212265250493414 8419990827815665664 o

 

33475207 10212265241093179 3299774080177143808 o

 

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>

 

 

 

 

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ วันที่ ๒๕ - ๒๖ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

วันที่ ๒๕ - ๒๖ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

เพิ่มเติม

11

 

22

 

33

44

 

55

 

66

 

77

 

88

 

 

Templates by BIGtheme NET

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.