• 1
 • 2
 • 3
 • การประชุม เรื่องคืนหลักประกันสัญญาโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21

 • ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการประชุมของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544

 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.-๒๕๖๐-๑

 • 1
 • 1
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1

 


ca11llrec 3 200261

 

77 views
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 พระครูกิตติวราทร,ผศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโค...

Read more

No result...

กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

วารสาร มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด (TCI ฐาน 2)

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์

งานวิจัย

โครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา วันมาฆบูชา (18-19 กุมภาพันธ์ 2562) (2)

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 พระครูกิตติวราทร,ผศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา : วันมาฆบูชา ประจำปี 2562 โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด และนักเรียน นักศึกษาภายนอกเข้าร่วมโครงดารในครั้งนี้ด้วย วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ร่วมแข่งขันกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนาเนืองในวันมาฆบูชา และส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้พุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้ และนำหลักธรรมไปประพฤติปฏิบัติ ตลอดถึงเพื่อเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนาให้มั่นคง ยั่งยืน วัฒนาถาวรคู่ชาติไทยตลอดไป กิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ประกอบด้วย การแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ การแข่งขันโต้คารมอุดมธรรมนักเรียน การแข่งขันตอบปัญหาธรรม เป็นต้น

 

52461594 10214094198895981 5789546194803884032 n

 

51966177 10214094180215514 7343577821920362496 n

 

52165014 10214094207616199 7534606199036051456 n

 

52527194 2161640990522798 8721376053139865600 n

 

 

 

 

 

 

 

 

52605879 10214094186815679 6959311182461140992 n

 

 

 

52890046 10214094183375593 2319705866565058560 n

 

 

 

 

 

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 29-30 มกราคม 62 (2)

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 29-30 มกราคม 62

50301998 1092890490918042 7269506566825443328 n

 

1

 

 

2

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

50889873 10213973373315417 3298506218716266496 n

 

 

51014192 10213973403236165 1534060639075434496 n

 

 

51056104 10213973240352093 6932489588438990848 n

 

 

ดูรูปภาพเพิ่มเติม ที่นี่ https://www.facebook.com/jetli.chari/media_set?set=a.10213973327314267&type=3

 

 

 

 

ขอกราบนิมนต์เรียนเชิญพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัด มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เข้าร่วมอบรมสัมมนา ในวันและเวลาดังกล่าว (รายละเอียดจะมีเจ้าหน้าที่โทรหาครับ) (2)

ขอกราบนิมนต์เรียนเชิญพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัด มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เข้าร่วมอบรมสัมมนา ในวันและเวลาดังกล่าว (รายละเอียดจะมีเจ้าหน้าที่โทรหาครับ)

50301998 1092890490918042 7269506566825443328 n

 

1

 

2

 

 

 

download

 

 

 

 

 

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศิลธรรมในโรงเรียน ประจำปี 2561 (พระใหม่และพระเดิม)

33598398 10212265225652793 2698995923123437568 o

 

มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด วันนี้...เมื่อวันที่ 23,24 พฤษภาคม 2561 ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศิลธรรมในโรงเรียน ประจำปี 2561 (พระใหม่และพระเดิม) ณ โรงเเรมเพชรรัตน์ การ์เด้น โดย พระราชปริยัติวิมล,ดร. เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด(ธ),ปฐมาจารย์ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธี และ พระครูกิตติวราทร,ดร. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นผู้กล่าวรายงานในโครงการครั้งนี้ และมีเจ้าหน้าที่งานพระสอนศีลธรรมส่วนกลาง ร่วมการจัดกิจกรรมโครงการในครั้งนี้ด้วย.

 

33430688 10212265196052053 4291122780579037184 o

 

33607975 10212265250493414 8419990827815665664 o

 

33475207 10212265241093179 3299774080177143808 o

 

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>

 

 

 

 

Templates by BIGtheme NET

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.