31265470 10212076127605460 2836310090615619584 o

 

 มมร.รอ ศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด..วันนี้ : เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ อาคารบริหารสำนักงาน  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด โดย พระครูกิตติวราทร, ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมบุคลากรสังกัดศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ เพื่อแจ้งข้อราชการและร่วมกันพิจารณาปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นทิศทางในการพัฒนาวิทยาเขตร้อยเอ็ดโดยมีบุคลากรสังกัดศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ดทั้งหมดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน.

 

31250652 10212076122245326 9026513409138491392 o

 

31357769 10212076123165349 6118280822681239552 o

 

31277635 10212076128765489 2755364907867176960 o

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 

Templates by BIGtheme NET