26850153 10211331197022661 2075914065462211474 o

 

มมร.รอ วิทยาลัยศาสนศาสตร์ วันนี้.... เมื่อเวลา 08.30 น. วันนี้ 17 มกราคม 2561 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นายพิจิตร บุญทัน ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด และ หัวหน้าส่วนราชการ ศาล อัยการ ทหาร ตำรวจ สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ที่ หอประชุมราชบุรุษจันทร์ อุตมะพรหม(อุตตะมะพรหม) อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณว่า เนื่องในวันที่ 17 มกราคม ของทุกปี เป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยกำหนดให้ส่วนราชการในจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีการวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช พระราชกรณียกิจที่สำคัญของพ่อขุนรามคำแหงประกอบด้วยด้านการเมืองการปกครอง การทำสงครามขยายอาณาเขตไปอย่างกว้างขวางมากที่สุดในสมัยสุโขทัย ทรงคิดประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นใช้แทนตัวอักษรขอมที่เคยใช้กันมาแต่เดิม เมื่อ พ.ศ. 1826 เรียกว่า “ลายสือไทย” และได้มีการพัฒนาการมาเป็นลำดับจนถึงอักษรไทยในยุคปัจจุบัน ทำให้คนไทยมีอักษรไทยใช้มาจนถึงทุกวันนี้.

26758491 10211331204862857 750923222394422416 o

 

26841390 10211331206822906 4517521327355738833 o

 

 26952690 10211331204382845 206954137192890115 o

 

26685594 10211331200742754 4886900072447403118 o

 

26910642 10211331201142764 2317931142474032280 o

 

 

 

Templates by BIGtheme NET