ตารางการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

 

ตารางภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

 

ตารางเรียนและห้องเรียนภาคการศึกษา 2/59 ปกติ-พิเศษ

 

ตารางเรียนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ (อัฟเดท ปัจจุบัน)

 

ตารางการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 

ตารางการศึกษาภาคฤดูร้อน 2558

 

ตารางภาคการศึกษาฤดูร้อน 2559

 

ตารางเรียนภาคฤดูร้อน 2560 (พิเศษ),(ปกติ)

 

new1ตารางการศึกษา คณะสังคมศาสตร์ "สาขาวิชาการปกครอง รัฐศาสตร์ฯ" 1/2561 (ภาคปกติ)

 

new1 ตารางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ "สาขาวิชาการประถมศึกษา" 1/2561 (ภาคปกติ)

 

new1 ตารางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ "สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย" 1/2561 (ภาคปกติ)

 

new1 ตารางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ "สาขาวิชาการสอนภาษาไทย" 1/2561 (ภาคปกติ)

 

new1 ตารางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ "สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ" 1/2561 (ภาคปกติ)

 

new1 ตารางการศึกษา คณะศาสนาและปรัชญา "สาขาวิชาปรัชญา" 1/2561 (ภาคปกติ)

 

new1 ตารางการศึกษาภาคนอกเวลาราชการ 1/2561

 

 

 

Templates by BIGtheme NET