ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ใบลงทะเบียนเรียนปีการศึกษา 2/2560 เขียนโดย Rames ฮิต: 589
12 สิงหามหาราชินี เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 67
MBU Residence เปิดจองห้องพักสำหรับงานประทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๙ เขียนโดย Rames ฮิต: 673
การทำบุญใส่บาตรพระนักศึกษา เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 563
การนำเสนอโครงการวิจัยเข้าระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ เขียนโดย Rames ฮิต: 472
การประกวดร้องเพลงเฉลิมพระเกียรติและเพลงจากพระบรมราโชวาท พ่อแห่งชาติ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร เขียนโดย Rames ฮิต: 110
การประชุม กยศ. ประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 925
การประชุมคณะกรรมการวิทยาเขต เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 756
การประชุมคณะกรรมการวิทยาเขต เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 490
การประชุมบุคลากรวิทยาเขตร้อยเอ็ด เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 888
Templates by BIGtheme NET