ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ส่งความสุขสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดย ผศ.ดร. สุรสิทธิ์ ไกรสิน (ผู้ช่วยอธิการบดี) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เขียนโดย Rames ฮิต: 144
ประชุมคืนหลักประกันสัญญา เขียนโดย Rames ฮิต: 114
การเเข่งขันตะกร้อ มมร. คัพ มหาวิทยาลัยมหามากุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เขียนโดย Rames ฮิต: 136
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านรอบที่ 2 กำหนดการ และรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 2560 เขียนโดย Rames ฮิต: 309
เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑ โดย พระครูกิตติวราทร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด อวยพรแก่บุคลากร เขียนโดย Rames ฮิต: 166
ตารางเรียนทั้งหมด เขียนโดย Rames ฮิต: 626
ใบลงทะเบียนเรียนทั้งหมด เขียนโดย Rames ฮิต: 771
ใบลงทะเบียนเรียนปีการศึกษา 2/2560 เขียนโดย Rames ฮิต: 843
ประชุมประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 เขียนโดย Rames ฮิต: 106
ตารางการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 166
Templates by BIGtheme NET