ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ตำรวจภูธรภาค 4 และตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ใช้หอประชุม มมร. วิทยาเขตร้อยเอ็ด เพื่อจัดโครงการฝึกอบรมยุทธวีธี การเผชิญเหตุ และการใช้กระบองกัทส์บาตอง เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 62
พิธีมอบประกาศนียบัตรนักธรรมและธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 69
บุคลากร มมร. วิทยาเขตร้อยเอ็ด เข้าร่วมแถลงข่าว การจัดงานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี 2562 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 46
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค 2/2561 (ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์) เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 74
วันมาฆบูชา ประจำปี 2562 (18 กุมภาพันธ์ 2562) เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 68
โครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา วันมาฆบูชา (18-19 กุมภาพันธ์ 2562) เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 93
จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด จัดโครงการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 74
ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 234
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม“กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 6” เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 76
โครงการพัฒนาพระผู้นำชุมชน (พระสังฆาธิการ) ประจำปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 79
Templates by BIGtheme NET