ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านรอบที่ 2 กำหนดการ และรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 2560 เขียนโดย Rames ฮิต: 245
เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑ โดย พระครูกิตติวราทร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด อวยพรแก่บุคลากร เขียนโดย Rames ฮิต: 106
ตารางเรียนทั้งหมด เขียนโดย Rames ฮิต: 138
ใบลงทะเบียนทั้งหมด เขียนโดย Rames ฮิต: 224
ใบลงทะเบียนเรียนปีการศึกษา 2/2560 เขียนโดย Rames ฮิต: 624
ประชุมประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 เขียนโดย Rames ฮิต: 57
ตารางการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 65
ประชุมและสำรวจพื้นที่ การก่อสร้างลานเอนกประสงค์ วิทยาเขตร้อยเอ็ด เขียนโดย Rames ฮิต: 58
มมร จัดโครงการประชุมสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เขียนโดย Rames ฮิต: 101
อธิการบดี มมร ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต. เขียนโดย Rames ฮิต: 105
Templates by BIGtheme NET