ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภท Portfolio (แฟ้มสะสมผลงาน) และประเภทโควตา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้กำหนดเปิดรับสมัครพระภิกษุ – สามเณร และบุคลลทั่วไป เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕63 ประเภท Portfolio (แฟ้มสะสมผลงาน) และประเภทโควตา ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 – 31 มกราคม พ.ศ. 2563 จึงประกาศให้ผู้มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมพระธรรมฐิติญาณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

 

download

 

 

84589059 781006629046107 7846055245699350528 n

 

CR..กฤษนัย รัตแสนศรี /งานกิจการนักศึกษา ...ข่าว

 

 

 

Templates by BIGtheme NET