ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีและยกยอดฉัตรมณฑป  พระราชธรรมนุวัตร (เลื่อน สุกวโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดเหนือ

ปฐมาจารย์ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

38637

 

   ด้วย คณะศิษยานุศิษย์ พระราชธรรมานุวัตร นำโดย หลวงปู่ทองอินทร์ กตฺปุญโญ วัดประชาคมวนาราม ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ได้กำหนดพิธียกยอดฉัตรมณฑป พระราชธรรมานุวัตร  อดีตเจ้าอาวาสวัดเหนือและปฐมาจารย์ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ในระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตร้อยเอ็ด ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ดังนั้นจีงขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ พุทธศาสนิกชน ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีและร่วมพิธียกยอดฉัตรฯ ในครั้งนี้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พระครูกิตติวราทร,ผศ.ดร. โทรศัพท์ 08 3223 4124

 

 CR..กฤษนัย รัตแสนศรี /ข่าว

 

Templates by BIGtheme NET