เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 : มูลนิธิศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 100,000 บาท โดยมีพระเดชพระคุณ พระปริยัติธีรวงศ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองร้อยเอ็ด (ธ) เป็นประธานในการมอบ และ พระครูกิตติวราทร,ผศ.ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขตร้อยเอ็ด และคณะผู้บริหารเป็นผู้รับมอบ ณ อาคารสำนักงานบริหาร มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด 

 

 

 

 

 

 

 

Templates by BIGtheme NET