4

มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด : เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 19.39 น. หม่อมเจ้าหญิงมาลินีมงคล(ยุคล) อมาตยกุล เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเวียนเวียนเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดวิมลนิวาส ตำบลเหนือ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยประชาชนจำนวนมากรอรับเสด็จ ส่วนเวลา 13.00 น. พระราชธรรมานุวัตร เจ้าอาวาสวัดเหนือ ปฐมาจารย์ผู้ก่อตั้ง มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นประธานสงฆ์ ในพิธีอุโบสถสามัคคี โดยมีพระสงฆ์ จำนวน 202 รูป ได้ร่วมพิธีในครั้งนี้ สำหรับโครงการส่งเสริมวันสำคัญของพระพุทธศาสนา : วันมาฆบูชา ประจำปีงบประมาณ 2559 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด กำหนดจัดขึ้น 2 แห่ง คือ 1. ณ วัดวิมลนิวาส ตำบลเหนือ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2559 และ 2. ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

1

2

3

5

6

ภาพกิจกรรม

ดร.ประพิศ  โบราณมูล.....รายงาน
ศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด.....ภาพ/ข่าว
24 กุมภาพันธ์ 2559

Templates by BIGtheme NET