33430688 10212265196052053 4291122780579037184 o

 

มมร.รอ  วันนี้ : เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารบริหารสำนักงาน  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด โดย พระครูกิตติวราทร, ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมบุคลากรวิทยาเขตร้อยเอ็ด ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 เพื่อแจ้งข้อราชการและร่วมกันพิจารณาปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นทิศทางในการพัฒนาวิทยาเขตร้อยเอ็ดโดยมีบุคลากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน.

 

33342177 10212265180011652 830737212956999680 o

 

33466817 10212265177251583 5053406967981146112 o

 

33579911 10212265178131605 6381469812920418304 o

 

33553739 10212265163451238 7182754480918626304 o

 

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>

 

 

Templates by BIGtheme NET