32821386 10212230304899796 6227302232413437952 o

 

มมร.รอ ศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด วันนี้...เมื่อวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้จัดพิธีเปิดโครงการสร้างความร่วมมือกับชุมชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น (นวดแผนไทย กิจกรรมที่ 2) โดย พระครูกิตติวราทร,ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างความร่วมมือกับชุมชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น (นวดแผนไทย กิจกรรมที่ 2) และมีบุคคลภายนอกผู้ให้ความสนใจในการเรียนนวดแผนไทย ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการโดยพร้อมเพียงกัน.

 

32894061 10212230312299981 8755549733524602880 o 1

 

32886012 10212230302779743 7619294153725181952 o

 

32861046 10212230314100026 5025075993602162688 o

 

32870245 10212230309699916 7654336723173769216 o

 

 

Templates by BIGtheme NET