S 20021278

 

มมร.รอ วันนี้...เมื่อวันที่  13 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้จัดการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ (รอบแรก) ระดับปริญญาตรี่ แก่นักศึกษาที่จะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

 

S 170057734

 

S 170057742

 

S 170057746

 

S 170057764

 

S 170057754

 

S 170082314

 

S 170082306

 

S 170082312

 

S 170082309

 

 

Templates by BIGtheme NET